Název firmy:
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o
Sídlo firmy:
Králodvorská 1081/16
CZ-11000 Praha 1
Právní forma:
Telefon:
+420 416 782 581-3
Fax:
+420 416 782 290
E-mail:
IČO:
00526282
Soudní příslušnost:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 150447
DVR:
DIČ:
CZ00526282
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Kód banky:
0800
Číslo účtu:
35-1003673379
IBAN:
CZ8308000000351003673379